Kodin energiatehokkuus

Sähköä ja lämpöä tarvitaan, jotta koti on terveellinen, toimiva ja viihtyisä. Asumisessa yli 80 prosenttia kotitalouksien päästöistä tulee lämmityksestä, käyttöveden lämmityksestä ja sähkön kulutuksesta. Asukkaana voit vaikuttaa kulutukseen ja tehokkainta on tinkiä tarpeettomasta kulutuksesta. Energiansäästö näkyy pienentyneenä laskuna ja samalla pienenee asumisen hiilijalanjälki ja päästöt.

Energiatehokkuus tarkoittaa yksinkertaisimmillaan hyötysuhdetta – siis sitä, että käytetystä energiasta saa mahdollisimman suuren hyödyn ja vain mahdollisimman vähän on hukkakulutusta, kuten lämmön karkaamista ulos. Energiatehokkuuden parantuminen vähentää hiilidioksidipäästöjä, pienentää energiankulutusta ja tuottaa kustannussäästöjä.

Asumisen energiankulutus vaihtelee suuresti asukkaista ja asunnosta riippuen. Energiankulutukseen vaikuttaa asunnon ikä, koko ja talotyyppi sekä kodin laitteet ja asukkaiden asumistottumukset. Yleisesti ottaen mitä uudempi ja pienempi asunto on, sitä vähemmän energiaa kuluu. 

Tässä osiossa:

  • Pohditaan miksi energiatehokkuuteen kannattaa panostaa ja miten sitä voidaan toteuttaa.
  • Käydään lyhyesti läpi mikä on energiatodistus ja mitä hyötyä siitä on.
Luvun sisältö
0% suoritettu 0/2 vaihetta