Sähkön tuotanto Suomessa

Sähkön tuotanto Suomessa perustuu monipuolisesti erilaisiin sähkön tuotantomuotoihin ja energialähteisiin. Osa käytöstä katetaan tuontisähköllä. Suurin osa päästöttömästä sähköstä tuotetaan ydinvoimalla (34 %) ja vesivoimalla (24 %). Tuulivoiman tuotanto on kasvussa ja tuulivoimalla tuotettiin noin 12 % sähköstä vuonna 2020. Aurinkovoiman osuus on edelleen vähäinen (0,4 %).

Sähkön pientuotanto

Sähköä voi tuottaa myös itse. Yleisimmin sähkön pientuottajan energialähteitä ovat aurinkoenergia ja tuulivoima. Omalla mikrotuotantolaitoksella voi korvata ostosähköä. Pientuotantoon investointi tuo siis säästöjä energialaskussa, ja lisäksi uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön ympäristövaikutukset ovat pienet. Kestävä investointi nostaa myös kiinteistön arvoa.

Pienjänniteverkkoon kytketyn sähköntuotantolaitoksen ensisijainen tarkoitus on tuottaa sähköä kulutuskohteeseen, mutta se voi olla myös yhdistettynä sähkönjakeluverkkoon.

Onko kodissasi omaa uusiutuvan energian tuotantoa? Onko aurinkosähkön hankintaa harkittu?