Lämmitys

Lämmitysjärjestelmällä on keskeinen vaikutus asumismukavuuteen ja rakennuksen käyttökustannuksiin. Lämmitysjärjestelmällä ylläpidetään rakennuksessa haluttua sisälämpötilaa ja tuotetaan lämmintä käyttövettä.

Lämmönkulutusta on hyvä seurata. Seurannan avulla on mahdollista havaita poikkeamia kulutuksessa, jotka voivat johtua esimerkiksi laitteistoon tulleesta viasta tai häiriöstä. Riippuen miten lämpöä tuotetaan voit seurata kulutusta:

  • kaukolämpöyhtiön verkkopalvelusta,
  • sähköyhtiön verkkopalvelusta, tai
  • seuraamalla polttoaineen kulutusta (puu, öljy).

Taloyhtiössä lämmön kulutusta seuraa isännöitsijä ja hallitus. Heiltä on mahdollista saada tietoa kulutuksesta ja miten taloyhtiön lämmönkulutus vertautuu vastaavanlaisiin rakennuksiin.

Lämpöä poistuu rakennuksesta eri puolilta: ilmanvaihdon, rakenteiden ja lämpimän käyttöveden kautta. Alla oleva kuva havainnollistaa 1960-luvulla rakennetun rivitalon osalta mistä lämpöä tulee ja mitä kautta sitä poistuu rakennuksesta.

Tiedätkö mikä lämmitysjärjestelmä kodissasi on ja paljonko lämpöä kuluu vuodessa? Oletko mitannut huonelämpötilat?

Tässä osiossa:

  • Perehdytään miten lämpöä jaetaan eri huonetiloihin.
  • Käydään läpi millä eri tavoilla lämpöä voidaan tuottaa ja mihin järjestelmissä kannattaa kiinnittää huomiota.