Miksi energiatehokkuus?

Energiatehokkuuden parantaminen on nopein, kestävin ja edullisin ratkaisu ilmaston lämpenemisen hidastamiseksi. Vaikka uusiutuviin energialähteisiin investoidaan vahvasti, sähköä ja lämpöä tuotetaan edelleen merkittävästi fossiilisilla polttoaineilla.

Arvioiden mukaan puolet päästövähennyksistä, jotka tarvitaan ilmaston lämpenemisen hidastamiseksi, on mahdollista saavuttaa energiatehokkuutta parantamalla. Kun energiaa käytetään tehokkaasti, tarvitaan vähemmän resursseja ja myös rahaa säästyy.

Asumisessa energiatehokkuutta voi parantaa:

  • kulutustottumuksia muuttamalla, 
  • valitsemalla energiatehokkaita laitteita ja ratkaisuja, sekä
  • parantamalla rakenteiden energiatehokkuutta.

Energiaa ei kuitenkaan pidä säästää heikentämällä asumisolosuhteita, sillä siitä voi aiheutua haittaa terveydelle. Käyttö- ja asumistottumuksien muuttamiseen ja kulutuksen seurantaan annetaan vinkkejä seuraavissa kappaleissa.

Uusia laitteita ja järjestelmiä ostaessa kannattaa kiinnittää huomiota niiden energian- ja vedenkulutukseen. Myös jo käytössä olevien laitteiden energiatehokasta käyttöä voi parantaa. Olemassa olevien laitteiden ja järjestelmien, kuten lämmitysjärjestelmän, säännöllinen huolto ja kunnossapito varmistavat, että ne toimivat suunnitellusti. Oikea toiminta auttaa myös säästämään energiaa.

Rakenteiden energiatehokkuuden parantamisella tarkoitetaan isompia toimenpiteitä, kuten ikkunoiden ja ovien vaihtoa paremmin eristäviin tai yläpohjan tai ulkoseinien lisäeristämistä. Isompien korjauksien avulla on mahdollista saada suuriakin säästöjä, mutta toisaalta korjauksista kertyy myös kustannuksia. Korjauksia suunnitellessa on järkevää olla yhteydessä rakenne- tai energia-asiantuntijaan, joka neuvoo ja ohjeistaa miten korjaus kannattaa tehdä ja mikä on korjauksien takaisinmaksuaika.