Kulutusjousto

Sähkönkulutuksen jousto eli kulutusjousto (eli kysyntäjousto) on sähkönkulutuksen hetkellistä vähentämistä tai lisäämistä sähkön tuotantotilanteen mukaisesti. Sähköä tuotetaan yhä enemmän sääriippuvaisilla tuotantomuodoilla, kuten aurinko- ja tuulivoimalla, joten joustavalla sähkön käytöllä ylläpidetään sähköjärjestelmän tasapainoa. Sähköä kannattaa käyttää silloin, kun sitä tuotetaan paljon, vähäpäästöisesti ja se on edullista. 

Kulutusjousto on sitä tärkeämpää, mitä enemmän sähköä kotona kuluu. Mitä paremmin varusteltu koti, sitä enemmän järjestelmissä on automaatiota kulutusjouston mahdollistamiseen.

Yritykset kehittävät ja tarjoavat myös kotitalouksille energiankulutusta ohjaavia palveluja. Kuluttaja voi esimerkiksi tarjota palveluyritykselle sähkölämmityksen, käyttöveden lämmityksen tai sähköauton latauksen automaattista ohjaamista sähkömarkkinoille, jolloin hän hyötyy hetkellisestä sähkönkulutuksen muuttamisesta rahallisesti ilman, että asumismukavuus kärsii tai asukkaan tarvitsee itse huolehtia asiasta.

Myös oma pientuotantoa, kuten aurinkopaneelit, vertautuvat kulutusjoustoon. Kodin laitteiden sähkön käyttöä kannattaa siirtää oman aurinkosähkötuotannon hetkiin, jotta omasta tuotannosta hyötyy eniten ja ostosähkön määrä jää vähäisemmäksi. Kiinnitä huomiota sähkölaitteiden määrään ja käyttötapoihin. Tekniikka ja uudet palvelut huolehtivat älykkäästä ja energiatehokkaasta asumisesta.

Oletko valmis joustamaan kodin sähkönkäytössä tuotannon mukaan?

Hyväksy markkinointievästeet katsoaksesi videon.