Mistä vesi tulee?

Käyttövesi tulee kotiin joko paikalliselta vesilaitokselta tai omasta kaivosta. Vesilaitokselta tulevaa vettä mitataan kuutioissa ja kulutetusta vedestä maksetaan käytön mukaan. Käyttöä omasta kaivosta ei yleensä mitata.  

Taloyhtiössä veden käyttö on mittaroitu joko vain taloyhtiökohtaisesti tai huoneistokohtaisilla mittareilla. Taloyhtiöissä veden käytöstä perittävän vesimaksun suuruus määräytyy yleensä vedenkulutuksen sekä lämmitysenergian ja kylmän veden hinnan perusteella. Vesimaksulla tulee kattaa sekä kylmän että lämpimän veden käytöstä syntyvät kustannukset.

Veden lämmitys vie paljon energiaa. Veden lämmittämiseen kulunut energia ja siitä aiheutuvat kulut sisältyvät lämmityslaskuun. Jos vesi lämmitetään sähkövastuksella vesivaraajassa, lämmityksestä aiheutuvat kulut sisältyvät sähkölaskuun.