Koneellinen tulo-poistoilmanvaihto

Koneellisessa tulo-poistoilmanvaihdossa hallitaan sekä tuloilman että poistoilman määrää koneellisesti. Ilmanvaihto pystytään tällöin hallitsemaan hyvinkin tarkkaan. Koneellinen tulo-poistoilmanvaihtoja on kahta tyyppiä: hajautettu tai keskitetty.

Koneellisessa tulo-poistoilmanvaihdossa on mahdollista hyödyntää lämmöntalteenottojärjestelmää. Lämmöntalteenoton (LTO) avulla siirretään poistoilmasta lämpöä tuloilmaan, jolloin säästetään tuloilman lämmittämiseen tarvittavassa energiassa.

Hajautettu koneellinen tulo-poistoilmanvaihto

Hajautetussa ilmanvaihtojärjestelmässä jokaisessa huoneistossa on oma ilmanvaihtokone. Tätä kutsutaan myös asuntokohtaiseksi ilmanvaihdoksi.

Keskitetty koneellinen tulo-poistoilmanvaihto

Keskitetyssä ilmanvaihtojärjestelmässä rakennuksessa on yksi tai useampi tehokkaampi ilmanvaihtokone, jolla rakennuksen ilmanvaihtoa hallitaan.