Energiatodistus

Energiatodistus on työkalu, jolla voidaan verrata rakennusten energiatehokkuutta myynti- ja vuokraustilanteessa. Todistukseen on myös kirjattu suosituksia energiatehokkuutta parantavista toimenpiteistä rakennukselle. Energiatodistuksen laatii aina pätevöitynyt todistuksen laatija.

Energiatodistus perustuu rakennuksen ominaisuuksiin ja niistä johdettuun energiankulutukseen. Vertailun kohteena on siten vain itse rakennus, eivät rakennuksen sen hetkiset käyttäjät. Energiatodistuksessa ilmoitetaan myös toteutunut energiankulutus, mutta energiatehokkuusluokka perustuu laskettuun kulutukseen.

Energiatodistus tulee esittää uudisrakennukselle rakennuslupaa haettaessa sekä olemassa olevalle rakennukselle myynnin tai vuokrauksen yhteydessä. Kaikkia rakennuksia ja kaikkia tilanteita vaatimus ei koske. Energiatodistusta ei esimerkiksi tarvita, jos myynnin tai vuokrauksen kohteena olevan rakennuksen kerrosala on alle 50 neliömetriä tai kyseessä on teollisuus-, korjaamo- tai loma-asumiseen tarkoitettu rakennus.

Energiatodistus on voimassa kymmenen vuotta sen antopäivästä.