Taloautomaation hyödyt

Automaatiolla voidaan vaikuttaa erityisesti siihen, kuinka paljon energiaa lämmityksessä ja ilmanvaihdossa kuluu. Rakennuksesta kerättäviä mittaustietoja hyödyntämällä voidaan eri järjestelmiä säätää toimimaan tehokkaammin ja käyttäjän tarpeiden mukaisesti. Mitata voidaan niin olosuhteita kuin kulutustakin. Säätämällä esimerkiksi lämmitystä ja ilmanvaihtoa mittaustietojen perusteella, voidaan saavuttaa aina tarpeenmukaiset olosuhteet ja hyvä sisäilman laatu. Samalla säästyy energiaa.

Automaation etuja: 

  • Sisäilmaston ylläpito 
  • Energiansäästö 
  • Seurattavuus, mittaukset 
  • Etäohjaus ja -valvonta 
  • Hälytykset 
  • Turvallisuus

Älykäs sähkönkäyttö vaatii toimiakseen automatiikkaa, jotta talon omistaja voi hyödyntää eri säätömahdollisuudet mahdollisimman hyvin. Sähkömarkkinoiden muuttuessa on yhä tärkeämpää, että kotien energiankäyttöä voidaan vaivattomasti ohjata hyödyntämään halvimpia sähkönhintoja tai tasata talon sähkötehontarvetta eri vuorokauden aikoina.